PSY 431 Psikologi Faal

PSY 431 Psikologi Faal
Bobot : 3 SKS/ 3 JS
Deskripsi mata kuliah :

  1. Memahami dan mampu menguraikan struktur, fungsi, dan proses pengendalian serta koordinasi syaraf dan menghubungkan sistem syaraf itu dengan tingkah laku.
  2. Memahami dan mampu menjelaskan struktur dan fungsi panca indera dan proses penginderaa
  3. Memahami dan mampu menguraikan peran hormon-hormon terhadap perilaku manusia.Daftar Rujukan :
    1. Morgan, C.T. & Stellar, E. 1960. Physiological Psychology. New York: McGraw-Hill.

    Bruce, R.L. 1977. Fundamental of Physiological Psychology. New York: Holt, Rinehart & Winston.